Obecní úřad

Zde naleznete informace z našeho obecního úřadu.

Úřední deska

Zde vyvěšujeme úřední dokumenty, bývají to odkazy na soubory ve formátu pdf.

 

Popis Vyvěšeno:  
Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR ve dnech 12. a 13.ledna 2018 28.12.2017  
Veřejná vyhláška-výzva 19.12.2017  
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR 28.11.2017  
Skupinový vodovod Brandýsko-územní rozhodnutí 16.11.2017  
Veřejná vyhláška opatření obecné povahy 7.11.2017  

 

Členové zastupitelstva

JménoFunkce
Vladimír Hruša starosta obce
Ing. Věra Hájková místostarostka obce
Václav Matějka předseda kontrolního výboru
Jaroslav Hašek předseda finančního výboru
Ivana Charousová předsedkyně kulturní výboru
Tomáš Vašina předseda sportovního výboru
Monika Hašková člen zastupitelstva

Obecní úřad a další zaměstnanci

JménoFunkce
Ing. Blanka Vašinová účetní obce
Marie Voženílková kronikářka obce
Václav Matějka předseda kontrolního výboru
Ludmila Matějková provádí vidimaci a legalizaci listin
Lubomír Plocek knihovník

Další informace (podle zákona 106/1999 Sb.)

Obec Podlesí nezřizuje příspěvkové organizace a není plátcem DPH.

Pravidla a postup pro získání informací - svobodný přístup k informacím.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - formulář pro vyplnění

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2016

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2015

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2014

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2013

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2012

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2011

Registr oznámení (podle zákona 159/2006 Sb.)

Od 1. září 2017 je k vyřizování všech žádostí o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře příslušné Ministerstvo spravedlnosti, a to i v případě oznámení uchovávaných u příslušného podpůrného orgánu (tj. v případě oznámení podaných do 31. srpna 2017)

 

Dokumenty rozpočtového hospodaření

Rozpočtové opatření 2017-10   vyvěšeno 20.12.2017

Rozpočtové opatření 2017-9     vyvěšeno 20.11.2017

Rozpočtové opatření 2017-8     vyvěšeno 20.10.2017

Rozpočtové opatření 2017-7     vyvěšeno 20.9.2017

Rozpočtové opatření 2017-6     vyvěšeno 1.9.2017

Rozpočtové opatření 2017-5     vyvěšeno 1.9.2017

Rozpočtové opatření 2017-4     vyvěšeno 31.7.2017

Rozpočtové opatření 2017-3     vyvěšeno 15.6.2017

Rozpočtové opatření 2017-2     vyvěšeno 30.5.2017

Rozpočtové opatření 2017-1     vyvěšeno 30.4.2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh závěrečného účtu za rok 2016; výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Rozpočet obce

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020

Schválený rozpočet pro rok 2017 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2017 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2016 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2016 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2015 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2015 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2014 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2014 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2013 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2013 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2012 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2012 - výdaje

Obecně závazné vyhlášky

č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 4/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

č. 5/2016 o místním poplatku ze psů

č. 1/2008 požární řád obce

 

Úřední deska - archiv

PopisVyvěšeno:Sejmuto:
Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020 14.11.2017  1.12.2017
Veřejná vyhláška-SKUPINOVÝ VODOVOD BRANDÝSKO 29.9.2017 17.10.2017
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise  26.9.2017 21.10.2017
1.9.2017 21.10.2017
10.3.2017 11.4.2017
6.3.2017 28.3.2017
16.2.2017 2.3.2017
16.2.2017 2.3.2017
1.3.2017 10.3.2017
16.2.2017 3.3.2017
6.2.2017 1.3.2017
17.1.2017 2.2.2017
12.1.2017 30.1.2017
23.12.2016 9.1.2017
29.2.2016 31.12.2016
29.2.2016 31.12.2016