Obecní úřad

Zde naleznete informace z našeho obecního úřadu.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Úřední deska

Zde vyvěšujeme úřední dokumenty, bývají to odkazy na soubory ve formátu pdf.

 

Popis Vyvěšeno: Sejmuto:
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání aktualizace č. 2 zásad územního rozvoje Pardubického kraje 23.6.2019  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 1.4.2019  
Údaje o nemovitých věcech, jejichž vlastníci nejsou označeny dostatečně určitě v katastru nemovitostí 21.2.2019  

 

Členové zastupitelstva po volbách 5.a 6.října 2018

JménoFunkce
Vladimír Hruša starosta obce
Ing. Věra Hájková místostarostka obce
Václav Matějka předseda kontrolního výboru
Jaroslav Hašek předseda finančního výboru
Monika Hašková předsedkyně kulturního výboru
Roman Sloupenský člen zastupitelstva
Josef Zahradník člen zastupitelstva

Obecní úřad a další zaměstnanci

JménoFunkce
Ing. Blanka Vašinová účetní obce
Marie Voženílková kronikářka obce
Ludmila Matějková vidimace a legalizace listin
Lubomír Plocek knihovník

 

 

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.

poskytnutí informace 20-08-2019   vyvěšeno 20.8.2019

Další informace (podle zákona 106/1999 Sb.)

Obec Podlesí nezřizuje příspěvkové organizace a není plátcem DPH.

Pravidla a postup pro získání informací - svobodný přístup k informacím.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - formulář pro vyplnění

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2018  vyvěšeno 12.2.2019

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2017  vyvěšeno 27.2.2018

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2016

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2015

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2014

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2013

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2012

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. 2011

Registr oznámení (podle zákona 159/2006 Sb.)

Od 1. září 2017 je k vyřizování všech žádostí o nahlížení na oznámení veřejného funkcionáře příslušné Ministerstvo spravedlnosti, a to i v případě oznámení uchovávaných u příslušného podpůrného orgánu (tj. v případě oznámení podaných do 31. srpna 2017)

 

Dokumenty rozpočtového hospodaření

Rozpočtové opatření 5/2019  zveřejněno 17.9.2019

Rozpočtové opatření 4/2019  zveřejněno 7.6.2019

Rozpočtové opatření 3/2019  zveřejněno 16.4.2019

Rozpočtové opatření 2/2019  zveřejněno 16.4.2019

Rozpočtové opatření 1/2019  zveřejněno 12.3.2019

Rozpočtové opatření 7/2018  zveřejněno 17.1.2019

 

Závěrečný účet za rok 2018; výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu   zveřejněno 9.4.2019 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018                 zveřejněno 9.4.2019 

Rozpočet obce

Schválený rozpočet pro rok 2019 - příjmy   zveřejněno 15.1.2019

Schválený rozpočet pro rok 2019 - výdaje   zveřejněno 15.1.2019

Schválený rozpočet pro rok 2018 - příjmy   zveřejněno 6.3.2018

Schválený rozpočet pro rok 2018 - výdaje   zveřejněno 6.3.2018

Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2020   zveřejněno 5.12.2017 

Schválený rozpočet pro rok 2017 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2017 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2016 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2016 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2015 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2015 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2014 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2014 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2013 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2013 - výdaje

Schválený rozpočet pro rok 2012 - příjmy

Schválený rozpočet pro rok 2012 - výdaje

Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce

Nařízení obce č. 1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce Podlesí

OZV č. 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 4/2016 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 5/2016 o místním poplatku ze psů

OZV č. 1/2008 požární řád obce

 

Úřední deska - archiv

PopisVyvěšeno:Sejmuto:
Výroční zpráva dobrovolného svazků obcí Mikroregion Vysokomýtsko o poskytování informací  za rok 2018 podle zákona 106/1999 Sb. 3.6.2019 18.6.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2018 3.6.2019 18.6.2019
Návrh rozpočtu Mikroregionu Vysokomýtsko na rok 2019 3.6.2019 18.6.2019
Závěrečný účet Mikroregionu Vysokomýtsko za rok 2018 3.6.2019 18.6.2019
Informace volebním stranám 9.4.2019 27.5.2019
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise 30.4.2019  3.5.2019
Závěrečný účet za rok 2018výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu  21.2.2019 15.3.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 21.2.2019 15.3.2019
Veřejná vyhláška - opatření veřejné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy na území správního obvodu OÚ obce s rozšířenou působností - Měú Vysoké Mýto. 17.1.2019  5.2.2019
Veřejná vyhláška - stavební povolení Skupinový vodovod Brandýsko 13.12.2018 15.1.2019