Podlesí nyní - kultura, sport, turistika

Podlesí

obr4.jpg, 42kB

Naše obec leží v malebné pahorkatině Ústeckoorlicka. Tento region je situován při hranicích s Polskem na pomezí Východních Čech a Moravy. Podlesí se rozkládá na severozápadě v kopcích nad Brandýsem nad Orlicí. Má 271 obyvatel a 93 domů. V obci můžete vidět kapli z roku 1837, v jejíž blízkosti byl v roce 1925 postaven památník padlým v 1. světové válce, kříž z roku 1826 a několik soch svatých. Dále je zde obecní úřad, hasičská zbrojnice z roku 1929 a hostinec. Podlesí patří do kraje Pardubického a okresu Ústí nad Orlicí.(viz. mapa) Obec je propojena s okolními obcemi autobusovým spojením, vlakové spojení je možné z nedalekého Brandýsa nad Orlicí, který leží na hlavní tratí Praha - Česká Třebová.

V současné době žije v naší obci 271 obyvatel. Jsou zde zastoupeny všechny věkové kategorie, od dětí a mládeže až po naše nejstarší spoluobčany. Takže lze konstatovat, že dnes už naše obec nevymírá, ale naopak počet obyvatel narůstá, staví se nové domy nebo opravují ty starší.V obci je zaveden plyn, veřejný vodovod a kanalizace. Byly kompletně opravené vozovky v Turově. V obci funguje prodejna a hostinec se sálem pro 180 lidí. V létě se lze vykoupat v místní požární nádrži, která byla k tomuto účelu upravena.

Kultura

obr7.jpg, 70kB

Přestože jsme obec malá, snažíme se, v rámci našich možností, rozvíjet zájmy lidí o literaturu, divadlo, hudbu. Důležitou součástí kulturního vybavení obce je knihovna, která byla v Němčí založena již v roce 1919 a v Turově v 1924. V roce 1972 byly obě sloučeny do nové společné knihovny, která byla umístěna do právě otevřené budovy "občanského vybavení". V obci Němčí se v hostinci pořádaly různé plesy, hrála divadla. V sále hostince v Turově se promítaly filmy.

Později byl otevřen nový sál, ve kterém se rovněž pořádají plesy, ale také různé estrády, vánoční besídky, dožínky, ale také třeba besedy nad místní kronikou nebo různá sousedská posezení. Pro občany naší obce jsou pořádány zájezdy na různé kulturní akce. Jezdilo se například na festival Haškova Lipnice nebo na pražskou Vlachovku, jezdíme do Brna na různá představení do Janáčkova divadla nebo do nedaleké Litomyšle na hudební festival Smetanova Litomyšl. Máme možnost navštěvovat divadelní nebo filmová představení v nedaleké Chocni, případně v Ústí nad Orlicí, které leží také poblíž obce.

Zajímavou tradicí naší obce bylo každoroční setkání Podlesácká harmonika, harmonikáři přijížděli nejen z blízkého okolí, ale i vzdálenějších měst a obcí.

Turistika

obr6.jpg, 50kB

Podlesí i celé jeho okolí je ideální pro pěší i cyklistické výlety, příjemné jsou také procházky po místních, klidných asfaltových cestách. V našem regionu se nalézá mnoho historických památek, turistických a přírodních zajímavostí, takže zde můžete navštívit nejen velké množství hradů, zámků a dalších architektonických památek, ale například také přírodní park Orlice, kterým vedou značené stezky pro pěší i cykloturistiku. Říční toky a jejich odstavená ramena jsou vyhledávanými rybářskými revíry. Milovníci turistiky a zimních sportů ocení krásu nedalekých Orlických hor.

V Němčí Vám doporučujeme prohlídku kříže na návsi a sochu Panny Marie. V Turově si můžete prohlédnout kapli a památník padlým v 1.světové válce, který byl postaven u kaple. V blízkém i vzdálenějším okolí se nachází mnoho zajímavostí a historických památek, které stojí za to vidět. Některé památky jsou s naší obcí propojeny historicky, protože patřily do majetku stejného pána, např. rod Hrabišiců vlastnil Choceň a Brandýs nad Orlicí, rod pánů z Bubna vlastnil též hrad Litice, Kostkové z Postupic byli majiteli Brandýsa ve 2. polovině 15. století.

Turistické cíle v okolí

obr5.jpg, 50kB

V nejbližším okolí naší obce leží městečko Brandýs nad Orlicí, známé pobytem Jana Ámose Komenského v době pobělohorské a zříceninou hradu nad městem, Koldín s renesanční tvrzí (zámečkem) nebo Homol, poutní místo na vrcholu kopce mezi obcemi Koldín a Lhota u Potštejna. Jádrem celého komplexu na Homoli je kostel Bolestné P. Marie, obklopený hřbitovem, postavený raně barokně v letech 1692-1696 hraběnkou Terezií Eleonorou Žďárskou z Ugarte. Zařízení je dnes vesměs rokokové. Do hřbitovní zdi jsou včleněny dvě kaple. Středoevropským unikátem je kamenné schodiště, které stoupá od silnice až po vrchol kopce ke kostelu. Má 153 stupňů a 16 odpočívadel. Schodiště zdobí 10 velkých pískovcových soch, 14 andílků a 20 váz z roku 1767, pravděpodobně z dílny litomyšlských sochařů Heindrichů. K místu se váží různé pověsti.

Dalším poutním místem je poutní kostel Nanebevzetí P. Marie na Hemžích, který dal vybudovat v roce 1683 Jan Bedřich Trautmannsdorf. V roce 1854 byl kostel částečně přestavěn z nadace Vilemíny Kinské. Další zajímavosti si můžete prohlédnout ve městech Ústí nad Orlicí a Choceň, která leží poblíž naší obce. Ve vzdálenějším okolí stojí za to navštívit například nevelký čtyřkřídlý zámek v Doudlebách, který nechal postavit v letech 1588 - 1590 Mikuláš starší z Bubna, jehož potomkům patří zámek i v současnosti. Velmi zajímavý je i zámek v Častolovicích, jehož majitelkou je hraběnka Sternbergová-Phipps, nebo zámek v Rychnově nad Kněžnou, který je v majetku rodu Kolowratů.

Oblíbeným cílem pěších i cyklistických výletů po okolí jsou například zříceniny hradů Litice nebo Potštejn, zámky v Doudlebách, Častolovicích nebo v Rychnově nad Kněžnou. Na vrcholu kopce Homol u obce Koldín se nalézá stejnojmenný raně barokní komplex poutního kostela se hřbitovem.

Za shlédnutí stojí také celé údolí Tiché Orlice včetně lázeňského městečka Brandýs nad Orlicí, známého pobytem Jana Ámose Komenského. V Brandýse nad Orlicí můžete navštívit nejen zříceninu hradu, ale také kostel Nanebevstoupení Páně nebo pomník J. A. Komenského. Zámek je dnes účelově využíván, rovněž budova Rehabilitačního ústavu není běžně přístupná. Po domluvě je možné navštívit pamětní síně J. A. Komenského nebo Českého kvarteta, tzv. Ondříčkovu síň.